MATFISKANLEGG

1    Buholmen
2    Lunnøykalven
3   Tobbeholmane
4    Økshammar
5    Matløyso
6    Nesholmen
7   Storevikholmen
8    Ålforo
9    Grimsholmen
10  Raunevågen
11  Tveitnesvik
12  Tungesvik

 

13   Ånuglo
14   Skorpo
15   Djupevik
16   Skotteberg
17   Skjerholmen
18   Brattholmen
19   Bruvik
20   Skaftå
21   Angelskår
22   Tepstad
23   Blom
24   Storskredbukti
25   ØvreåsSETTEFISKANLEGG

30   Fitjar
31   Reksteren
32   Flatråker
33   Mauranger
34   Jakta Stamfisk
35   SaltverketFOREDLINGSANLEGG

40   Brandasund FF
41   RexStar Seafood AS