KONTAKTINFORMASJON:
Sjøtroll Havbruk as
5397 Bekkjarvik
Telefon:  (+47) 91 91 18 00 
Fax: (+47) 56 18 18 01
Epost: firmapost@sjotroll.no

 

Administrerande direktør:
Willy Berglund
Mob. (+47) 952 38 012

 

Produksjonssjef: 
Hildebjørg Åsvang 
Mob. (+47) 913 07 375

 

Salg laks og aure: 
Hallvard Lerøy AS 
Hovudkontor: Bontelabo 2, 
N-5020 BERGEN, Norge
Telefon: (+47) 55 21 36 50
Fax: (+47) 55 21 36 32
Epost: hallvard@leroy.no

 

Pakkeri / Logistikk:
Dagleg leiar:
Nils Stikholmen
Mob. (+47) 918 04 786


Produksjonssjef:
Inge Kvarven
Mob. (+47) 958 16 950


Logistikkavdeling:
Jimmy Lungstrøm
Mob. (+47) 909 28 605