English    Norsk
NYHENDE

Solide miljøkarakterer til Sjøtroll

28. June 2011
Sjøtroll Havbruk oppnår høye miljøkarakterer i undersøkelser foretatt under merdene i Hordaland.
Norske oppdrettere er pålagt å gjennomføre miljøanalyser for å få synliggjort organiske belastninger under merdene. Sjøtroll opererer i sju regioner i Hordaland og har 20 større oppdrettsanlegg fordelt på Austevoll, Sotra, Fitjar og Bømlo, Skånevik, Sveio, Hardanger og Osterøy. Selskapet oppnår de beste karakterer i fem av regionene og nest beste karakter i to av regionene.
 Ansvarlig for miljøgjennomgangen -  marin mikrobiolog Frode Berge-Haveland i selskapet Resipientanalyse - er svært fornøyd med tilstanden i Sjøtroll.
- Norge har det strengeste regelverket i verden. Vi utfører miljøprøver og analyserer hvor stor den organiske belastningen er rett under merdene. Resultatene fra anleggene til Sjøtroll er svært tilfredsstillende, sier Berge-Haveland.
Administrerende direktør Hans Runshaug i Sjøtroll sier det er et vedvarende fokus på miljø, og  mener at bransjen generelt er opptatt av å påføre minst mulig belastninger for miljøet.
- Et godt miljø under merdene slår positivt ut også for fisken. Vi er opptatt av å levere god kvalitet og da skal organiske materialer som fór og avfall fra fisk være på et minimum. Da sikrer vi bedre produksjon ved å få bedre helse og vekst på fisken, sier han.  Sjøtroll er en av de største oppdrettsleverandørene i Hordaland og i tillegg en toneangivende eksportør.  
Miljøundersøkelsen – omtalt som MOMB - er blitt et standardisert verktøy for å miljøovervåke oppdrettsanlegg i sjø. Det beste karakteren innebærer at merdene undersøkes annethvert år, mens nest høyeste score betyr undersøkelser en gang i året. Dersom anlegg ikke oppnår tilfredsstillende karakterer må merdene miljøovervåkes halvårlig eller oftere.
- Vi har klare ambisjoner om å være sterke på miljøsiden.  sier Runshaug.
 
For ytterligere opplysninger kontakt
Sjøtroll Havbruk v/administrerende direktør Hans Runshaug, mobil: 900 55 886
Resipientanalyse v/ daglig leder og marin mikrobiolog Frode Berge-Haveland, 40231779

Tilbake
Kontakt: Sjøtroll Havbruk AS- 5397 Bekkjarvik / Telefon 91 91 18 00 / Faks 56 18 18 01 / e-post: firmapost@sjotroll.no
Developed by Maritime Colours.   Powered by PublishOnline