English    Norsk
NYHENDE

MILJØSTATUSRAPPORT for 2010

20. June 2011
MILJØSTATUSRAPPORT for 2010 Sjøtroll Havbruk AS - Matfisk
Den samla miljøtilstanden i nærsona i kvar region har miljøtilstand 2, god eller betre. Dette
viser at lokalitetane totalt sett tilfredsstiller miljømåla som er nedfelt i miljøplanen for 
Sjøtroll Havbruk AS ved matfiskanlegga for 2010 i denne rapporten.
 
Sjå heile rapport nr. 571-2011 frå Resipientanalyse.
 
 

Tilbake
Kontakt: Sjøtroll Havbruk AS- 5397 Bekkjarvik / Telefon 91 91 18 00 / Faks 56 18 18 01 / e-post: firmapost@sjotroll.no
Developed by Maritime Colours.   Powered by PublishOnline