English    Norsk
NYHENDE

TV2 mest ukritisk

21. June 2010
Sjøtroll vurderer å innklage medier til PFU
-TV2 følger ikke etiske regler
 
 - Fremover vil vi i større grad vurdere å be Pressens faglige utvalg (PFU) vurdere journalistisk nyhetsarbeid med Oddekalv i sentrum, sier administrerende direktør i Sjøtroll Havbruk, Hans Runshaug til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. 
Elisabeth Nodland
 
Oppdrettsnæringen har begynt å se seg lei på at miljøaktivisten Kurt Oddekalv får herje fritt i media. Sjøtroll Havbruk er ett av dem. Ved flere sammenhenger den siste tiden har anleggene til bedriften blitt vist i nyhetssendinger og aviser med grove beskyldninger, uten at selskapet har fått spørsmål om de vil svare for seg. En av sakene var da Oddekalv i Dagbladet sto frem og hevdet at oppdrettsnæringen har et utslipp i sjøen som tilsvarer kloakk fra 8,8 millioner mennesker. Samme innslag fikk plass i TV2 nyheten hvor et av anleggene til Sjøtroll ble filmet i bakgrunnen.
 
- Spesielt TV2 sluker ukritisk det Oddekalv kommer med. I flere tilfeller tar han direkte feil og kommer med anklager som ikke stemmer. Vi har ikke fått mulighet til å komme med tilsvar, og dette mener vi er svært dårlig presseskikk. Det er også i strid med pressens egne etiske kjøreregler, den såkalte Vær varsom plakaten. Det er vel ikke samtidig imøtegåelse om man ringer flere dager etter innslaget, slik TV2 gjorde? Spør Runshaug. For kort tid siden skal også angivelig Oddekalv ha filmet under et av Sjøtroll sine anlegg og deretter fått en fagperson til å kommentere om forholdene skal være slik under et oppdrettsanlegg.
 
- Filmen som er tatt skal være tatt på 286 meters dybde og Oddekalv hevdet at dette var rett under anlegget. Filmingen må ha funnet sted minst 250 meter fra selve anlegget, sier Runshaug. Under det konkrete anlegget vårt i Osterfjorden er dybden på 240 meter, så her er det noe som ikke stemmer. TV2 sendte videoopptaket ukritisk i kveldsnyhetene. Vi føler  vårt omdømme er angrepet  uten grunn. Runshaug påpeker at bedriften har gjennomført alle rutinemessige kontroller av bunnforholdene slik næringen er pålagt og anlegget har status godkjent. 
 
Det siste er at Oddekalv nå har hevdet å kunne dokumentere at det er sluppet ut fiskeensilasje og fiskefett som er tilsatt maursyre. Det inneholder etter all sannsynlighet også store mengder fiskemedisin, skal han ha sagt. På grunnlag av dette anmeldte Oddekalv Sjøtroll Havbruk for akutt forurensning og brudd på lov om vern mot forurensning.
- Våre undersøkelser viser at Oddekalvs påstand om ”akutt forurensning” faktisk var oppsamling av pollen – naturens eget formeringsfenomen. Det bekrefter også bilder vi har tatt fra området, sier Hans Runshaug.
-Ikke en dråpe ensilasje har lekket ut i området, fremhever Runshaug. 

 
Vær varsom plakaten:
*4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.
4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Tilbake
Kontakt: Sjøtroll Havbruk AS- 5397 Bekkjarvik / Telefon 91 91 18 00 / Faks 56 18 18 01 / e-post: firmapost@sjotroll.no
Developed by Maritime Colours.   Powered by PublishOnline